📍تعطیلات آخر هفته سه روزه

با توجه به اعلام اداره فدرال منابع انسانی، امسال اول محرم 1441 هجری قمری برابر با یکشنبه اول سپتامبر 2019 خواهد بود و هم بخش خصوصی و هم دولتی در امارات در این روز تعطیل می باشد.

با توجه به تعطیلی جمعه و شنبه، باید گفت تعطیلات آخر هفته سه روزه ای در امارات پیش رو خواهیم داشت .

فهرست